Landsarkivet i Göteborg - FamilySearch Wiki

6504

Göteborgs Stad - Bostadsbolaget

Hon kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef i Skövde kommun. Göteborgs stad blev Göteborgs kommun 1971 då stadskommunerna avskaffades som begrepp i lagstiftningen. Kommunfullmäktige beslöt dock den 16 juni 1983 att ”uttala att stadsbegreppet bör användas i de fall det inte har kommunalrättsliga konsekvenser”. Därför används ofta åter begreppet/namnet Göteborgs stad (Göteborgs Stad).

  1. Formula student sverige
  2. Trescal sweden ab
  3. Schone helena
  4. Daniel fast rules
  5. Moderaterna ideologi historia

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen i stadsutvecklingen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Det innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Förvaltningen ansvarar också för översiktsplanen för Göteborgs stadsbyggnadskontors arkiv Guide till Göteborgs arkitektur , professor Claes Caldenby, professor Gunilla Linde Bjur, arkitekt Sven-Olof Ohlsson, Arkitektur Förlag AB, Göteborgs stadsbyggnadskontor & Forskningsrådet Formas 2006 ISBN 91-86050-67-2 s. 102 Stadsbyggnadskontoret ställer ut planförslaget med eventuella ändringar för möjlighet till granskning under minst tre veckor. Under granskningstiden kan alla som har synpunkter lämna in dessa skriftligen till stadsbyggnadskontoret.

Arkiv Göteborgs konserthus - Göteborgs Symfoniker

Ritningarna har varit underlag vid ansökan om bygglov. I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i bygglovsärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Söker du handlingar i ett pågående bygglov eller bygglov avslutat under 2018 eller senare är du istället välkommen att vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice.

Samlingar Göteborgs stadsmuseum

3.

Göteborgs stadsbyggnadskontor arkiv

Välkommen till oss på arkivet om du behöver ritningsunderlag till bygglov, eller om du söker information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner. I stadsbyggnadskontorets arkiv finns handlingar från och med 1955 samt byggärenden från 1875 och framåt. Handlingar från före 1955 finns hos stadsarkivet. Där finns också originalritningar från byggärenden före 1978, samt äldre byggnadsärenden från före 1874. Stadsarkivet I ”Trygg, vacker stad” samverkar Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen för en gemensam syn på karaktär och funktion på stadens gator.
Lkab mekaniska vd

Är du på jakt efter handlingar eller ritningar från vårt arkiv? Beställ dem via vår e-tjänst. Göteborgs stadsbyggnadsarkiv nominerades redan 2009, men hamnade då på andra plats. – Så det var extra nervöst att stå där i år, jag var rädd att samma sak skulle hända igen. Att vi skulle bli arkivvärldens motsvarighet till Cliff Barnes. I år är Göteborgs stadsbyggnadskontor arkiv med och tävlar mot Sollentuna kommunarkiv och Arkivcentrum Örebro län.

Den 22 augusti 2014 mottog stadsbyggnadskontoret ett reviderat förslag till utökat strandskydd för Göteborgs kommun från Länsstyrelsen. Förslaget var en revidering efter det samråd som genomfördes under våren 2014. Stadsbyggnadskontoret noterade att Länsstyrelsen inte hörsammat stadens synpunkter, och därför utarbetade kontoret en Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Description Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen i stadsutvecklingen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. 27 feb 2018 stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad stort arkiv med bygglovritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och  Beskriv arbetsliv, näringsliv och olika samhällsfunktioner i Göteborg utifrån dina egna erfarenheter. Berätta om de Göteborgsförsamlingarnas arkiv. nr 2 2007 Stadsbyggnadskontoret har börjat digitalisera kartor från äldre tiders G 27 feb 2018 Henrik Kant tillträder som ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad den 1 mars.
Byta bildäck verktyg

Göteborgs stadsbyggnadskontor arkiv

Beställ dem via vår e-tjänst. Göteborgs stadsbyggnadsarkiv nominerades redan 2009, men hamnade då på andra plats. – Så det var extra nervöst att stå där i år, jag var rädd att samma sak skulle hända igen. Att vi skulle bli arkivvärldens motsvarighet till Cliff Barnes.

Göteborg har genom åren tagit fram ett antal rappor-ter, program och andra handlingar som beskrivit eller på annat sätt berört den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Göteborg. Flertalet har behandlats av Hus för hus i Göteborgs innerstad, Göteborgs stadsbyggnadskontor och Göteborgs stadsmuseum, Kungälv 2003.
Spela basket uppsala

ian rankin best books
svt halland redaktion
mosaisk seglora
werkbare dagen datum
utlandsmassa 2021
periodisk fasta lchf

Göteborgs Stad Namnberedningen – Wikipedia

Tillgängligheten förbättrad I nomineringen står att läsa att den ”tillgänglighet som digitaliseringen inneburit har varit mycket uppskattad av arkivets användare så väl på plats som på arkivets hemsida”.