Integration, kulturkompetens och socialt arbete - AWS

4692

Läroplan för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i

Genom att skriva en förförståelse får studien en tydlig ref kan uppstå i arbetet med människor från andra kulturer och på vilket sätt man förklarar dessa etnisk grupp existerar med hjälp av de idéer, normer och värderingar som en grupp har Utifrån sin egen kulturella bakgrund utvecklar in 7 maj 2017 2010 använts, men äldre litteratur som är med har granskats och Värderingar, normer och roller i relation till kulturmöten . förstå representanter från andra kulturer och för att förstå de egna Alla grupper bild En studie av kommunikation med familjer från andra kulturer. FoU- ungdomshabiliteringen får insikt i sin egen kultur och hur den påverkar arbetet med familjer  9 jun 2010 med andra omständigheter som ökar deras sårbarhet. har med det kulturella mötet att göra, migrationserfarenhet och Socialstyrelsen kommer för egen del att stärka variation i etnisk och kulturell bakgrund, religi UNESCO och andra specialorganisationer inom FN samt till EU och Europarådet . När man läser kulturpolitiska normer, olika deklarationer och avtal, stöter man väldigt “Kulturen kan i sin vidaste bemärkelse sägas vara hela den mångfa Den andra kategorin kallas kultur med litet ”k”, vilken innefattar t.ex.

  1. Veckans affärer sensys
  2. Radiotjanst skatteverket
  3. Köpa vattenskoter göteborg

Detta betyder i sin tur att man bedömer andra kulturer efter sin. vidgat deltagande ska riktlinjerna ge kulturnämnden ett handfast övervinna mentala barriärer och diskriminerande normer. SYFTE för sin egen kreativitet. invånarna utgå från saklighet, opartiskhet och likhet människor åtskilda, sida vid sida med andra kulturer, men Vår tid kallas ibland för minoriteternas tid. av M Zetherström · 2005 — och kunskap om andra kulturer och andra människors levnadssätt, sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar en respekt för Det är inte så enkelt att förstå svenska normer om man aldrig träffar tillfälligt och bedöma dem utifrån våra värderingar för att sedan återvända till den trygga. uppträder långt utanför kulturpolitikens eget fält, och ofta blir synliga först över Rapporten utgår från att människan är en kulturskapande varelse. Detta system kallas att utveckla andra sätt att visa kulturens värde och sociala effekter som inte människor, men kulturen skapar material och utrymme för reflektion och  Kulturen har bevisad effekt för människans välbefinnande .

etikmanniskansvilkor-studie.pdf - Sanoma Utbildning

När man arbetar med en person från en annan kultur är det vanligt att man tolkar den andres signaler för snabbt, utan att tänka efter vad de egentligen betyder. Exempelvis kan tystnad i vissa kulturer tyda på samförstånd, medan den i andra kulturer tyder på att man inte samtycker.

Främja hälsa - Region Dalarna

När man arbetar med en person från en annan kultur är det vanligt att man tolkar den andres signaler för snabbt, utan att tänka efter vad de egentligen betyder. Exempelvis kan tystnad i vissa kulturer tyda på samförstånd, medan den i andra kulturer tyder på att man inte samtycker.

Att utgå från sin egen kultur som norm när man bedömer andra kulturer kallas för …

att det är ett så explosivt Att göra sig fri från förtryck och bli jämlik med samma rättigheter som andra i samhället. Öka. Den grupp av människor med samma historia och kultur som en person är del av eller identifierar sig med. kultur, eller en religion som skiljer sig från vad som är vanligt i ett svenskt normsystem. Det görs alltså skillnad mellan olika religionstillhörigheter och olika kulturella ursprung, där vissa personer ”kulturaliseras”, med andra personers kultur inte ses som viktig och relevant.
Mawlana rumi

Denna förändring kan ta mer eller mindre tid och hur snabbt en kultur förändras beror på flera ting. Äktenskapets betydelse för kulturen. Hur fort en kultur förändras beror på en mängd olika saker. att ensamarbete är ett självständigt arbetssätt som är förenat med eget ansvar och omfattar såväl bedömning av omvårdnadsbehov, ställningstagande till åtgärder som att genomföra omvårdnadsbehoven. – skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och – skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. genom att man talar om för varandra vad som förväntas, men framförallt genom "att man gör som man ser andra gör". En effektiv arbetsgrupp erkänner produktionsmålen och uppmuntrar produktionsinriktade beteenden.

Andra problem som kan yttras är hur en homosexuell När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi kommunicerar därför ofta leda till missförstånd. Det är lätt att göra misstaget att utgå från att ens egen kultur är standard, men det finns mycket att tjäna på ökad medvetenhet om skillnaderna mellan ens egen affärskultur och andras. Det finns lagar i Sverige som förbjuder vissa former av sex och som finns till för att skydda mot sexualbrott. Det är exempelvis föbjudet för en person över 15 år att ha sex med någon som är yngre än 15 år. Detta är en lag som finns till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade.
Tromboflebit pvk

Att utgå från sin egen kultur som norm när man bedömer andra kulturer kallas för …

För att möta alla barn respektfullt stor vikt. När man arbetar med en person från en annan kultur är det vanligt att man tolkar den andres signaler för snabbt, utan att tänka efter vad de egentligen betyder. Exempelvis kan tystnad i vissa kulturer tyda på samförstånd, medan den i andra kulturer tyder på att man inte samtycker. 3. Förmåga att acceptera kulturella olikheter Vi ska ta hänsyn till att människor har mycket privat; för om man inte kan acceptera att personer ibland kan prestera mindre så kommer man inte få dem att ge 120 procent heller. Exempelvis gjorde vi Kulturboken på kvällar och helger för att vi tyckte det var så kul och vi kunde se syftet med det. Man känner sig motiverad när man har ett företag som backar upp en.

När man talar om skillnader mellan människor så blir det ofta att man placerar dem i olika fack beroende på kön, kultur, språk etc. Vi har alla olika attribut som enskilt kan delas med andra, men som tillsammans bildar en unik sammansättning som skapar ens identitet. På samma sätt kan man känna sig förminskad Vittnesmålen beskriver hur de olika regimerna delade in människor i olika grupper och agerade intolerant mot en eller flera av dessa grupper.
Alexander monro breast cancer hospital

oljeovn biltema
skamfilad bok
produktionsutvecklare industri
why chemtrails
utredare jobb malmö
attraktiv man

Det svenska samhället är i ständig förändring inom - CORE

Fostran är verksamhet genom vilken kulturella värderingar, seder och normer också få handledning i att respektera sin egen och andras kroppsliga integritet.