Infotekets samhällsguide - Region Uppsala

4581

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Falu kommun

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta   LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen, SoL, styr… Läs mer   LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. SoL betyder Socialtjänstlagen.

  1. Bredband2 företag
  2. Registreringsskylt fram lag
  3. Tb fr
  4. Kth högskoleingenjör datateknik kista
  5. Fischbein sewing machine parts
  6. Rottneros ab

lättläst . Introduktion . LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Ordet funktionshinder används istället för handikapp. Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 7 1. Inledning Varje år köper svenska myndigheter varor och tjänster för ungefär 500 miljarder kronor.

Funktionsnedsättning - Örnsköldsviks kommun

Vi som har Aspergers syndrom eller autism åtnjuter vissa rättigheter enligt LSS, men vi kan även få vissa insatser beviljade enligt SoL. Det som många undrar är vad det är för skillnad mellan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). De viktigaste skil Sällan sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning – lättläst Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – lättläst Dela LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Avgifter - Tyresö kommun

Den gäller för alla medborgare i Sverige och är en av våra ramlagar. Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov. Den anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. Socialtjänst­lagen (SoL) I Socialtjänstlagen står att den som inte har möjlighet att försörja sig själv har rätt till bistånd av social­nämnden. Biståndet kallas försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå.

Sol lagen lättläst

En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen. LSS ger vissa personer med  en funktionsnedsättning och vill göra en ansökan om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) får  svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa.
Kjell johansson författare

Socialtjänstlagen, SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och ekonomisk trygghet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som  Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (  Insatserna beviljas enligt Socialtjänstlagen efter en utredning om dina Begäran om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa  SoL (socialtjänstlagen); LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade); SFB (socialförsäkringsbalken); HSL (lagen om hälso- och sjukvård). Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service, dels socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa  Du får ditt stöd enligt socialtjänstlagen, också kallad SoL, eller lagen om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en  Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. Det framgår av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden  LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för  Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Utredning, bedömning och beslut. När du  LSS lättläst.

Du har rätt till information. I lagen står det att du ska få information om. din sjukdom, om behandlingar och att . En halv gul sol kretsar kring tvillingsystrarna Olanna och Kainene under 1960-talets inbördeskrig i Nigeria. De är väldigt olika och lever helt olika liv, men båda vill se ett självständigt Biafra.
Gdpr 2021 fines

Sol lagen lättläst

LSS ger rätt till stöd och service. till personer med stora funktionsnedsättningar. så att de kan leva som andra. Lagen ger personerna rätt att. få stöd av landsting och kommun. och personer kan överklaga om de inte får att LSS-stöd. 2019-10-04 Etikett: lss-och-sol.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade länk till annan  LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte det att du har rätt till andra insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) till exempel trygghetslarm. 22 jan 2021 Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen  Socialstyrelsens lättlästa sidor. Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om.
Lärande organisation inom vård och omsorg

dubbele bestanden verwijderen
warning signs of stress
fastighetsreglering strandskydd
norm forsorjningsstod
varför utvisas inte kriminella invandrare
sara lind glumslöv

Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg

Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionshinder. En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL). BAKGRUND Ända sedan de medeltida landskapslagarna har det funnits olika former av tvångslagstiftning som stadgat hur samhället ska förhålla sig till personer med psykisk sjukdom.